Phần mềm kế toán SMART

1. Giới thiệu Phần mềm kế toán SMART

phan mem ke toan smart

- Nền tảng sử dụng : Phần mềm kế toán smart được thiết kế trên công nghệ tiến tiến .NET và cở sở dữ liệu SQL Server

- Phần mềm kế toán Smart đáp ứng tốt 4 mô hình kế toán sau:

+ Kế toán công ty Sản xuất

+ Kế toán công ty Thương mại

+ Kế toán công ty Dịch vụ

+ Kế toán công ty Xây dựng

- Ngoài ra phan mem ke toan smart có thể làm được nhiều công ty trên một phần mềm nên rất phù hợp với các doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ kế toán.

 -  Phần mềm smart có thể chạy nhiều máy trên mạng LAN, có chức năng lưu dữ liệu sang 1 file khác để dự phòng và khôi phục dữ liệu khi bị mất rất dễ dàng.

- Giao diện thân thiện, nhập dữ liệu rất nhanh, sửa chữa sai xót dễ dàng.

2. Các tính năng nổi bật của phần mềm kế toán smart

- Phan mem ke toan SmartPro  Cập nhật báo cáo thuế GTGT tháng, quý, báo cáo tài chính qua phần mềm HTKK mới nhất, theo dõi và tính thuế GTGT đầu vào, đầu ra  tự động .
- Xem cách nhập dữ liệu:

- Công nghệ lọc dữ liệu thông minh, bạn có thể lọc được bất kỳ thông tin nào, người sử dụng chỉ việc đưa ra tiêu chuẩn lọc (dạng chữ hoặc số).

- Công cụ quản trị dữ liệu linh hoạt phan mem smart Xuất dữ liệu ra tệp Excel, Access, …
- Hình thức nhập liệu quen thuộc, dễ sử dụng những chức năng vượt trội bằng việc áp dụng công nghệ lập trình một màn hình nhập, khi đang nhập phát sinh bạn có thể mở các danh mục hồ sơ ra xem
- Bạn có thể tự định nghĩa loại chứng từ gốc và thêm bớt các thành phần cho phù hợp với đơn vị.
- Bạn có thể thực hiện các phép tính (Cộng, trừ, nhân, chia) ngay tại ô mình đang nhập và dán vào sau khi đã tính toán xong hoặc copy từ một Cell của Excel (có công thức hoặc không có công thức) dán vào
 - In báo cáo, sổ sách theo quyết định mới nhất của bộ tài chính : Phần mềm kế toán smart có đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính, ngoài ra còn có hệ thống báo cáo phân tích theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
- Báo cáo tài chính, quyết toán năm (Thuyết minh BCTC, Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết hoặc tổng hợp theo từng ngành, từng chi nhánh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ), phân tích tỉ số BCTC, lập báo cáo quản trị (so sánh doanh thu, chi phí theo kỳ). Người sử dụng có thể tự chỉnh sửa thêm bớt các chỉ tiêu khi cần thiết, có thể in tiếng Anh và tiếng Việt.
-  Theo dõi chi phí theo từng công trình, từng bộ phận. Theo dõi doanh thu theo từng nhân viên, khách hàng, khu vực, hợp đồng, công trình
- Xử lý và tính giá thành tự động, tự động lập phiếu xuất kho khi bán hàng.

- Theo dõi chi tiết và tổng hợp nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo nhiều đơn vị tính, nhiều quy cách, theo nhiều kho, từng lô với 4 phương pháp tính giá xuất kho, in thẻ kho hàng loạt.
- Theo dõi hàng hóa theo số lô, hạn dùng, nhà sản xuất.
- Theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ theo tài khoản, từng khách hàng, từng hợp đồng, từng hóa đơn, thời hạn nợ, từng công trình, in bảng đối chiếu công nợ, xử lý chênh lệch tỷ giá tự động.

- Xác định kết quả kinh doanh, trích khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, chi phí mua hàng tự động.

- In Sổ cái, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ hàng loạt chỉ bằng một cú click (hết một sổ chương trình sẽ tự động ngắt trang và chuyển qua sổ khác), đánh số chứng từ tự động, in các chứng từ gốc (Phiếu Thu, Chi, Nhập, Xuất kho) hàng loạt chỉ việc chọn theo số hoặc theo ngày, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. In bảng lương, hợp đồng lao động, bảng chấm công.

- In các loại bảng kê chi tiết và tổng hợp, báo cáo nhanh theo yêu cầu.

- Phần mềm kế toán smart tự động gom dữ liệu của các thành viên về tổng công ty, tạo cơ cở dữ liệu cho các báo cáo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, năm .v.v.); phân tích thống kê về thị trường, doanh số và chi phí.

- Smart cung cấp tài liệu, tư vấn, hướng dẫn sử dụng và thích nghi phần mềm với nhu cầu riêng, bảo trì 1 năm miễn phí, hỗ trợ doanh nghiệp gỡ rối, hoàn thiện sổ sách, quyết toán năm, cập nhật dữ liệu cũ & số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán smart .
- Phần mềm SMART được cải tiến các tính năng và phát triển liên tục. 

- Rất nhiều tính năng mới luôn được cải tiến bởi đội ngũ kỹ thuật đầy nhiệt huyết của SMART.

- Bạn muốn tìm hiểu thêm về phần mềm hoặc cần tư vấn thêm hãy gọi 0933 640 736

 

3. Chức năng kế toán thương mại trong phần mềm kế toán Smart

Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả

 • Theo dõi doanh thu theo vùng miền, theo nhóm khách hàng
 • Khai báo đơn giá bán theo vùng và theo nhóm đối tượng
 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ theo từng tài khoản, từng khách hàng, từng hợp đồng, từng hóa đơn, theo hàng hóa, in bảng đối chiếu và xác nhận công nợ, báo cáo lịch thu tiền…
 • Theo dõi hàng tồn kho theo mặt hàng, theo lô và hạn sử dụng, theo nhiều kho, xử lý đơn giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau….
 • Phân tích doanh thu theo thời điểm, theo dõi hàng bán bị trả lại, báo cáo doanh số theo từng nhân viên, lập biểu đồ phân tích doanh số bán hang…
 • Trích khấu hao TSCD và CPCPB theo từng bộ phận,theo dõi chi phí theo từng bộ phận tự động.
 • Tổng hợp doanh thu và chi phí theo từng mặt hàng, nhóm hàng, từng nhân viên, hợp đồng…
 • In báo cáo nhanh theo yêu cầu, in sổ kế toán hàng loạt với 1 thao tác
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động, in sổ nhật kí mua hàng và bán hàng theo  từng ngày…
 • Quản lí chiết khấu theo khách hàng, theo mặt hàng…
 • Cảnh báo tuổi nợ từng khách hàng, cảnh báo hạn sử dụng từng mặt hàng.

4. Chức năng xây dựng trên phần mềm kế toán smart

Phần mềm kế toán xây dựng cơ bản giống như các phiên bản phần mềm kế toán khác. Riêng phần tính giá thành xây dựng là mang tính đặc thù của ngành.

Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức phân bổ có thể áp dụng là theo doanh thu của công trình, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Chức năng kế toán xây dựng  trong phần mềm kế toán Smart:

Tài khoản 222 - Vốn góp liên doanh

 • Tổng hợp và chi tiết giá thành công trình (theo QĐ 15 và QĐ 48)
 • Tổng hợp quyết toán công trình hoàn thành
 • Tổng hợp doanh thu chi phí công trình theo tháng, nhiều tháng (chi tiết theo từng chi phí của từng công trình)
 • Tổng hợp chi phí theo công trình : (theo mã công trình, theo tên công trình, theo tài khoản chi phí, theo hoá đơn xuất…. )
 • Phân tích lãi lỗ theo từng công trình theo (tháng, năm)
 • Phân tích chi phí công trình chi tiết theo chi phí nguyên vật liệu xuất (số lượng x đơn giá x thành tiền)
 • Phân tích chi phí công trình theo mẫu biểu động (theo nhu cầu mỗi công ty ), có thể gộp theo biểu thức chọn.
 • Tự động tập hợp danh thu và chi phí theo mã công trình,kết chuyển chi phí tự động theo từng công trình.
 • Lập báo cáo doanh thu và chi phí đa dạng theo từng hạng mục, khoản mục…
 • Phân tích lãi lỗ từng công trình theo nhiều khoản mục doanh thu, giá vốn, chi phí NVL, chi phí NC và giá trị hợp đồng.
 • Phân bổ chi phí chung theo từng công trình tự động, xuất kho tự động từ phiếu nhập kho công trình

5. Chức năng sản xuất trong phần mềm kế toán SMART

 • Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo thành phẩm.
 • Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức
  • Phương thức khai báo định mức
  • Phương thức tính giá thành gia công, tỉ lệ
  • Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản xuất.
 • Bảng phân bổ chi phí chung
 • Phân bổ chi phí tự động theo nhiều phương thức tùy chọn
 • Tổng hợp chi phí riêng, chung từng sản phẩm theo đơn đặt hàng, theo yếu tố chi phí (theo QĐ 15 và QĐ 48)
 • Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm (có dở dang + không dở dang)
 • Phân tích tỉ lệ % giá vốn/giá bán sản phẩm
 • Bảng tổng hợp giá thành theo đơn đặt hàng ( có dở dang + không có dở dang )
 • Thao tác khai báo nhanh và đơn giản, có thể copy định mức nhanh sang tháng khác.
 • Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước, chi phí mua hàng tự động để phân bổ vào từng sản phẩm sản xuất
 • Có thể qui đổi đơn vị tính hang hóa,  nguyên vật liệu, thành phẩm thành nhiều đơn vị khác nhau, tự động xử lí lại đơn giá xuất kho theo nhiều phương pháp.
 • Lập báo cáo theo dõi sản xuất chi tiết và tổng hợp từng thành phẩm, bán thành phẩm,sản phẩm hỏng, sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu thừa….

 

6. Phần mềm Quản lý bán hàng

 • Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo thành phẩm.
 • Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức
  • Phương thức khai báo định mức
  • Phương thức tính giá thành gia công, tỉ lệ
  • Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản xuất.
 • Bảng phân bổ chi phí chung
 • Phân bổ chi phí tự động theo nhiều phương thức tùy chọn
 • Tổng hợp chi phí riêng, chung từng sản phẩm theo đơn đặt hàng, theo yếu tố chi phí (theo QĐ 15 và QĐ 48)
 • Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm (có dở dang + không dở dang)
 • Phân tích tỉ lệ % giá vốn/giá bán sản phẩm
 • Bảng tổng hợp giá thành theo đơn đặt hàng ( có dở dang + không có dở dang )
 • Thao tác khai báo nhanh và đơn giản, có thể copy định mức nhanh sang tháng khác.
 • Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước, chi phí mua hàng tự động để phân bổ vào từng sản phẩm sản xuất
 • Có thể qui đổi đơn vị tính hang hóa,  nguyên vật liệu, thành phẩm thành nhiều đơn vị khác nhau, tự động xử lí lại đơn giá xuất kho theo nhiều phương pháp.
 • Lập báo cáo theo dõi sản xuất chi tiết và tổng hợp từng thành phẩm, bán thành phẩm,sản phẩm hỏng, sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu thừa….

nhap-phat-sinh-smart

 

Tag: phan mem ke toan smart

Phần mềm SMART: Dễ Sử Dụng - Ít Thao Tác.